strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
poniedziałek , 13 lipca 2020 
imieniny:  Ernesta, Małgorzaty 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  GOSPODARKA  Zwrot podatku VAT za materiały budowlane!!!
   MENU
aktualności
archiwum
poradniki
prawodawstwo
formularze
wskaźniki i stawki
Baza Informacji   
Gospodarczej
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1439
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
1050 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
Maciej Klag
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane!!!
2005-07-27 | 10:56:04


- R E K L A M A -

Remontowałeś w ubiegłym roku, możesz liczyć na częściowy zwrot podatku VAT
Faktura na dowód
Jeżeli po 1 maja ubiegłego roku kupowałeś materiały budowlane i zachowałeś faktury VAT, teraz możesz odzyskać część wpłaconego wówczas podatku od towarów i usług. Pierwszego stycznia 2006 roku wejdzie w życie uchwalona niedawno przez Sejm ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przepis ma wyrównać straty poniesione na skutek wzrostu – z 7 procent do 22 procent – stawki VAT na materiały budowlane.
Z wnioskiem do urzędu.
Na złożenie wniosku o zwrot VAT masz pół roku od dnia zakończenia inwestycji. A co jeżeli wszystko zbudowałeś wcześniej? Pół roku minie, zanim ustawa zacznie obowiązywać (wejdzie w życie 1 stycznia 2006). W takim przypadku nie otrzymałbyś zwrotu części VAT za wydatki na materiały budowlane zakupione po 1 maja 2004 roku. Byłoby to sprzeczne z intencjami ustawodawcy. Jest jednak niemal pewne, że w toku dalszej legistlacji (ustawa trafi teraz do Senatu) zostaną wprowadzone przepisy przejściowe umożliwiające wypłatę zwrotu części VAT także osobom, które już ukończyły inwestycję.
Tylko z 22-procentowym VAT-em
Możesz odzyskać pieniądze jedynie za te zakupy, które masz udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Twoje nazwisko po 1 maja 2004 roku. Jeżeli materiały budowlane, które kupiłeś po tym dniu, były do 30 kwietnia opodatkowane 7-procentową stawką podatku VAT, a teraz stawka ta wzrosła do 22 procent, masz prawo, do zwrotu części wydatków.
Małżonkowie tylko raz.
Małżonkowie, niezależnie od tego, czy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczają się razem czy osobno, otrzymają zwrot części VAT w takiej wysokości, jakiej otrzymałaby osoba samotna po przedstawieniu tych samych dokumentów.

Za co zwrot.
Masz prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych potrzebnych do:

 • budowy budynku mieszkalnego
 • nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkalne
 • przebudowy budynku niemieszkalnego , jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalnego
 • remontu mieszkania lub budynku mieszkalnego
  UWAGA!!! Nie należy się zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych użytych: do innych celów, np. Do budowania pomieszczenia gospodarczego, garażu czy ogrodzenia. Wykaz robót, jakie można zaliczyć do remontu budynku mieszkalnego i remontu mieszkania znajduje się poniżej.

Co ma być we wniosku do urzędu?
Zwrot części podatku VAT otrzymasz, jeżeli złożysz wniosek do urzędu skarbowego. Taki dokument może być złożony raz w roku. Pierwszy po wejściu w życie ustawy, a więc 1 stycznia 2006, ostatni – nie później niż do 30 czerwca 2008.

Wniosek musi zawierać.
 • twoje imię i nazwisko
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • adres miejsca zamieszkania, a w przypadku małżeństwa adres obojga małżonków
 • wskazanie urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek
 • rodzaj poniesionych wydatków
 • rok rozpoczęcia inwestycji
 • wykaz faktur oraz wartość wydatków
 • kwotę zwrotu
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty nie wymagają pozwolenia na budowę
 • wskazanie sposobu wpłacenia kwoty zwrotu, jeżeli wypłata ma nastąpić za pośrednictwem banku, musisz podać numer konta bankowego
 • Twój podpis, a jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, podpisy obojga.

Do wniosku musisz dołączyć kopie
 • pozwolenia na budowę albo dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
 • faktur dokumentujących wydatki na materiały budowlane do budowy, rozbudowy, przebudowy bądź remontu.


Wykaz robót zaliczanych do remontu

Budynku mieszkalnego
 • remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych
 • przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i cieplnych
 • wykonanie nowego przyłącza do sieci gazowej
 • remont i modernizacja fundamentów, łącznie z izolacjami
 • remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub ich części
 • remont lub modernizacja elewacji budynku
 • wykonanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewnętrznych
 • przebudowa układu funkcjonowania budynku
 • remont, modernizacja, wymiana lub wykonanie nowych instalacji budynku
 • wykonanie nowych instalacji: gazowych, wykorzystujących alternatywne źródła energii
Mieszkania
 • remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym
 • remont, modernizacja lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące
 • rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych, wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących instalacji
 • wykonanie nowych instalacji gazowych


Terminy i kary za wyłudzenie
Na wydanie decyzji dotyczącej zwrotu części VAT za materiały budowlane naczelnik urzędu skarbowego ma 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli więc wystąpisz o to na początku stycznia (wcześniej nie możesz bo ustawa wchodzi w życie na początku 2006 roku) pieniądze otrzymasz przed końcem lipca. Do 6 miesięcy na wydanie decyzji trzeba jeszcze doliczyć 25 dni, jakie możesz oczekiwać na wypłatę po wydaniu decyzji. Jeśli wymienione terminy zostaną przez urząd skarbowy przekroczone, otrzymasz odsetki.
Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie karnym skarbowym polegające na zaostrzeniu kar za próbę wyłudzenia należnego zwrotu VAT. Grozi za to wysoka grzywna i kara więzienia do lat5.

Ile do zwrotu.

Za wydatki budowlane.
Urząd skarbowy nie zwróci ci całego VAT, a jedynie różnicę wynikającą z podwyżki podatku z 7 do 22%. ponieważ różnica ta wynosi 15/22 stawki VAT to w przybliżeniu 68,18 %. Taką część wpłaconego VAT odda urząd.
Nie jest to jedyne ograniczenie. Drugie dotyczy wypłat najwyższych. Kwota zwrotu wydatków na materiały budowlane służące do budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku nie będzie mogła przekroczyć 12,295% iloczynu I, którego czynnikami są:
 • cena jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych. (Ceny za ostatni kwartał można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego po adresem www.stat.gov.pl)
 • 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkania, w przypadku wydatków na roboty wymagające pozwolenia na budowę, a 30 metrów kwadratowych w przypadku wydatków na prace niewymagające pozwolenia na budowę.


Za wydatki remontowe

Jeżeli skorzystałeś z ulgi remontowej, to do zwrotu należy ci się 55,23% VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych użytych do remontu, na które masz faktury. Najwyższa kwota zwrotu wydatków, które uwzględniłeś korzystając z ulgi remontowej nie może przekroczyć 9,959% iloczynu I obliczonego tak samo, jak w przypadku robót budowlanych.
Teraz...

Cena metra kwadratowego mieszkania w pierwszym kwartale wynosiła, według GUS, 2505 zł. Gdybyśmy więc teraz obliczali maksymalne kwoty zwrotu części VAT na materiały budowlane, otrzymalibyśmy odpowiednio:
 • w przypadku robót budowlanych
  • wymagających pozwolenia na budowę: 12,295% * 70 m kw. * 2505 zł/m kw. = 0,12295 * 70 * 2505 = 21559,2825, a więc po zaokrągleniu do pełnego złotego – 21559 zł.
  • niewymagających pozwolenia na budowę: 12,295% * 30 m kw. * 2505 zł/kw. = 9239 zł.
 • w przypadku robót remontowych
  • wymagających pozwolenia na budowę: 9,959% * 70 m kw. * 2505 zł/m kw. = 17463 zł.
  • niewymagających pozwolenia na budowę: 9,959% * 30 m kw. * 2505 zł/m kw. = 7484 zł.


Kiedy nie otrzymasz nic

Nie dostaniesz zwrotu części VAT na materiały budowlane, jeżeli:
 • budowałeś lub remontowałeś budynek bądź lokal mieszkalny w ramach swojej działalności gospodarczej i odliczyłeś VAT
 • nie masz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w przypadku budowy lub rozbudowy)
 • nie masz tytułu prawnego do mieszkania lub budynku mieszkalnego (w przypadku remontu)


Maciej Klag  - R E K L A M A -

- podyskutuj na ten i inne tematy na Forum.katywroclawskie.com -
KOMENTARZE(9)
Poniżej widzisz wszystkie opinie na ten temat.

mam pytanko: czy jeżeli zaczęłam budowę domu w 2005 roku to czy mogę ubiegać się o zwrot podatku??? wszędzie tyle tego że już sama się gubię...:(z góry bardzo dziekuje za odpowiedzn i pomoc. jak można to rowniez na mail madzia.jbie@interia.pl

2005-09-07 | 11:25:19 |  MAGDALENA

Witam
kupuje w tym roku mieszkanie, mam juz podpisana umowe ze społdzielia, mieszkanie zostanie oddane w czerwcu przeszlego roku, jest brany na to mieszkanie kredyt w banku czy bede mial jakiesz odliczenia jezeli tak to bardzo preosze o podanie mi jakie.
z wyrazami szacunku

2005-09-20 | 15:38:14 |  Cwik Krzysztof

Gdzie można znaleźć listę produktów, ale nie tą ministerialną, tylko pisaną "ludzkim" językiem. Czy na przykład Vat za farby można odliczyć? Pomocy! Marzena

2006-02-04 | 12:55:19 |  Marzena Sikora

Niestety listy pisanej "ludzkim językiem" nie znalazłem. Nalezy się posiłkowac listą ministerialną oraz numerami PKWiU. (lista ministerilana do znalezienia tutaj http://www.mofnet.gov.pl/index.php?wysw=4&sgl=2&dzial=106)

2006-02-04 | 14:05:35 |  Maciej Klag

Czy istnieje w Kątach osoba lub firma, która mogła by takie rozliczenie zrobić. Proszę o kontakt kd51@o2.pl lub tel 0697/238423.

2007-01-17 | 17:38:33 |  Krzysztof

czy mozana sie rozliczyc z podatku VAT za zakupione ogrodzenia betonowe

2008-02-20 | 17:55:56 |  Dorenda Artur

Remontowałeś mieszkanie? Budowałeś dom?
Odzyskaj 15% podatku VAT z materiałów budowlanych!

Wypełnimy Twój wniosek szybko, tanio i profesjonalnie

www.vatnik.pl

gg: 3519384

Tel.: 664 117 335

2009-07-07 | 22:48:07 |  JUlia

Sprawna i szybka wyszukiwarka materiałów nadających się do odliczenia, prosty sposób obsługi wpisujesz materiał i dostajesz numer PKWIU:

http://wyszukiwarkavzm.pl/

2010-08-10 | 00:34:30 |  Kasia Frąckowiak

Sporządzanie samodzielne wniosku o zwrot VAT jest trudne i czasochłonne, choć jest oczywiście możliwe. Jednak warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm, które zajmują się tym profesjonalnie.Mój sąsiad ostatnio korzystał z usług jednej i był zadowolony. Jej adres to chyba www.zwrotvat.info

2011-04-19 | 00:06:28 |  janek nowicki


Portal www.katywroclawskie.com informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu www.katywroclawskie.com. Portal www.katywroclawskie.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Przesłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu
UWAGA: z dniem 25-03-2009 przy każdym umieszczonym komentarzu będzie umieszczony adres IP komentującego

odsłon: 15199 | komentarzy: 9
dodał: Maciej Klag | 2005-07-27 | 10:56:04
Ten artykuł nie był modyfikowany
  
Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!-reklama-


  strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
projekt i wykonanie: Klag & C.o.

www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary