strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
środa , 3 czerwca 2020 
imieniny:  Leszka, Klotyldy 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  PRZEWODNIK  Gleba - informacje ogólne
   MENU
mapa Kątów Wr.
mapa gminy Kąty Wr.
rozkłady jazdy
KĄCIK HISTORYCZNY
MULTIMEDIA
- nowość -
budowle z historią
- aktualizacja -
Gebhard Leberecht von Blücher
ARTYKUŁY
- aktualizacja -
 ZABYTKI   
kościoły
pałace|zamki|ruiny
szlaki rowerowe
szlaki turystyczne
stare mapy regionu
ochrona środowiska
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1437
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
1035 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
Gleba - informacje ogólne
2004-03-01 | 22:16:33


- R E K L A M A -

[ Żródło : "Ocena stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb w województwie wrocławskim" ]

     Gleba jest jednym z podstawowych elementów biosfery, a zarazem głównym czynnikiem warunkującym produkcję żywności. Współczesne zagrożenia zarówno powierzchni, jak i jakości gleb uprawnych znacznie się nasilają i w niedalekie przyszłości mogą osiągnąć niebezpieczny poziom. Przyczyną tego procesu jest niewystarczająca wiedza o złożonej biogeochemicznej równowadze w utworach glebowych oraz niedostateczna ochrona gleb rolniczych.
     Przekształcenia powierzchni ziemi jeszcze do końca ubiegłego stulecia związane były przede wszystkim z wylesieniem i przyspieszeniem naturalnych procesów geomorfologicznych. Istniejący stan degradacji biologicznie czynnej powierzchni ziemi i całego środowiska przyrodniczego spowodowany jest głównie rozwojem przemysłu, urbanizacji oraz motoryzacji i rolnictwa.
     Niezmiernie istotne znaczenie w tym zakresie ma bezpośrednia ingerencja człowieka, wpływająca na zakłócenia stosunków wodnych oraz zanieczyszczenie gleb odpadami i ściekami. Zagrożenia te w powiązaniu z powszechnym nadmiernym stanem zakwaszenia gleb stanowią istotny problem w zakresie ochrony biologicznie czynnej powierzchni ziemi.
     Wskaźniki informujące o zanieczyszczeniu gleb to m.in.:

  • skład chemiczny,
  • właściwości biochemiczne i mikrobiologiczne,
  • skład i właściwości materii organicznej,
  • skład jakościowy i ilościowy takich pierwiastków jak: miedź, cynk, ołów, arsen, fluor, związki siarki, azotu i węglowodory,
  • odczyn (pH).
     O stopniu zanieczyszczenia gleb decyduje nie tylko dawka i indywidualne cechy substancji chemicznych, ale również fizykochemiczne cechy pokrywy glebowej. Do najważniejszych z nich należą te, które pośrednio i bezpośrednio decydują o pojemności kompleksu sorpcyjnego, a więc zawartość części ilastych i substancji organicznej, odczyn, warunki tlenowe, występowanie określonych gatunków mikro organizmów, przepuszczalność podłoża, wreszcie aktualny skład chemiczny gleb
    Wymienić można następujące czynniki powodujące degradację gleb:
  • nadmierna zawartość metali ciężkich, takich Jak: kadm, miedź, ołów. cynk nikiel i inne skażenia chemiczne, np.: ropopochodne, zasolenie, nadmierna alkalizacja,
  • zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
  • skażenia radioaktywne.
     Szczególnie niebezpieczne dla kolejnych ogniw łańcucha ekologicznego są metale ciężkie, które przenikają do roślin, a następnie do zwierząt i człowieka.
     Cechą różnicującą wpływ przemysłowych i rolniczych zanieczyszczeń na pokrywę glebową jest ich przestrzenny zasięg. O ile bowiem w przypadku przemysłowych źródeł emisji (zakłady, składowiska odpadów, wylewiska ścieków, tras) komunikacyjne i in.) strefa znacznie podwyższonych, szkodliwych stężeń występuje z reguły w ich sąsiedztwie, o tyle w przypadku zanieczyszczeń pochodzenie agrochemicznego obszar ten jest wielokrotnie większy ze względu na powszechność stosowania tego typu zabiegów, uwarunkowanych koniecznością podniesienia żyzności i produktywności siedliska. Także emisje przemysłowe, szczególnie z wysokich kominów, obejmują swoim zasięgiem znacznie większy obszar.
     W konsekwencji w wielu uprzemysłowionych rejonach kraju wystąpiło już nadmierne zanieczyszczenie gleb najbardziej szkodliwymi dla środowiska przyrodniczego i zdrowia metalami ciężkimi, w tym głównie kadmem, ołowiem, miedzią i cynkiem. Ten rodzaj zanieczyszczeń Jest szczególnie uciążliwy dla biologicznie czynnej powierzchni ziemi (i roślin), gdyż metale te są mało podatne na wymywanie i w związku z tym bardzo długo utrzymują się w glebie, w wyniku czego w znaczny sposób ograniczają, a nawet dyskwalifikują jej przydatność rolniczą i walory ekologiczne.
     Gleby mogą być również zanieczyszczone pierwiastkami, które występują w małych stężeniach, a są niezbędne dla roślin i zwierząt. Są to mikroelementy takie jak: cynk, mangan, miedź, molibden i żelazo, a nawet kobalt l wanad. Pierwiastki te mogą być szkodliwe, gdy poziom ich zawartości przekroczy znacznie wartości występujące w środowisku nieskażonym. Są one przeważnie wtedy pocierane w nadmiarze i na ogól nie szkodzą roślinom, a ich negatywne skutki ujawniają się dopiero w dalszych ogniwach łańcucha pokarmowego.
     Stan środowiska przyrodniczego, w tym także skład chemiczny gleb, zależy w dużym stopniu od czystości powietrza atmosferycznego. Opad globalnych i krajowych zanieczyszczeń atmosfery, zawierających określone ilości pierwiastków śladowych, powoduje zanieczyszczenia wierzchnich warstw gleb proporcjonalnie do wielkości lokalnej emisji. Środowisko glebowe ma ograniczone możliwości ochronne przed emisją tych zanieczyszczeń. Możliwości te poza tym zmniejszają się w miarę upływu czasu i wzrostu ich oddziaływania.
     W obszarze województwa wrocławskiego należy liczyć się z ryzykiem zanieczyszczenia gleb kadmem, cynkiem, ołowiem, miedzią i niklem. Ponadto incydentalnie i lokalnie może wystąpić zanieczyszczenie gleb innymi pierwiastkami śladowymi w zależności od specyfiki technologii przemysłowej.
     Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny stanu środowiska glebowego województwa wrocławskiego l miasta Wrocław na podstawie badań prowadzonych w latach 1986-1993 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) i Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą we Wrocławiu (OSChR) w latach 1991-1994. W opracowaniu zawarto wyniki badań wykonywanych przez WIOŚ w rejonach uprzemysłowionych województwa wrocławskiego i przez OSChR w odniesieniu do całości użytków rolnych.odsłon: 14995
dodał: Piotr Klag | 2004-03-01 | 22:16:33
Ten tekst nie był modyfikowany

  
Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!-reklama-


  strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
projekt i wykonanie: Klag & C.o.

www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary