strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
poniedziałek , 13 lipca 2020 
imieniny:  Ernesta, Małgorzaty 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  PRZEWODNIK  Raport popowodziowy - powódź 1997 rok.
   MENU
mapa Kątów Wr.
mapa gminy Kąty Wr.
rozkłady jazdy
KĄCIK HISTORYCZNY
MULTIMEDIA
- nowość -
budowle z historią
- aktualizacja -
Gebhard Leberecht von Blücher
ARTYKUŁY
- aktualizacja -
 ZABYTKI   
kościoły
pałace|zamki|ruiny
szlaki rowerowe
szlaki turystyczne
stare mapy regionu
ochrona środowiska
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1439
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
1050 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
Raport popowodziowy - powódź 1997 rok.
2004-03-01 | 22:25:51


- R E K L A M A -

[ Żródło : "Ocena stanu środowiska na obszarach objętych powodzią w 1997 roku :Województwo wrocławskie" ]

Rzeka Bystrzyca i Strzegomka

     Na podstawie badań przeprowadzonych w maju i czerwcu określono wody Bystrzycy jako dobrze natlenione. Związki organiczne występowały w ilościach charakterystycznych dla klasy II za wyjątkiem ppk w Jarnołtowie (III - maj, NON - czerwiec). Zasolenie utrzymywało się na poziomie klasy I na odcinku powyżej Jarnołtowa. Na pozostałym odcinku rzeki stężenie odpowiadało normom klasy II. Stężenie zawiesiny odpowiadało normom klasy I i II (maj) bądź I (czerwiec) na odcinku powyżej Jarnołtowa, poniżej stwierdzono wzrost stężeń do poziomu klasy III bądź II. Stężenie związków biogennych odpowiadało normie docelowej (III) powyżej Jarnołtowa (za wyjątkiem azotu azotynowego - NON), poniżej tego punktu do ujścia do Odry przekraczało dopuszczalne normy (ze względu na stężenia azotu azotynowego i związków fosforu). Rzeka charakteryzowała się złym stanem sanitarnym.
     Podobnie przedstawiała się sytuacja w dopływach Bystrzycy. W maju i czerwcu, podobnie jak w miesiącach ubiegłych, o stanie czystości rzeki Strzegomiu, lewego dopływu Bystrzycy, zadecydowały ponadnormatywne stężenia związków organicznych i biogennych, miana coli oraz zawiesiny (maj). Rzeka była dobrze natleniona. Zasolenie w punkcie ujściowym do Bystrzycy odpowiadało normom klasy III (za klasyfikację taką odpowiedzialne były stężenia siarczanów). W Czarnej Wodzie, prawym dopływie Bystrzycy, obserwowano przekroczenia dopuszczalnych norm głównie w przypadku azotu azotynowego, miana coli (maj) oraz związków fosforu. Stężenia pozostałych wskaźników występowały na poziomie klasy I i II.
     Analizy z początku lipca (7.07.97) świadczyły o dobrym natlenieniu Bystrzycy (I). Jedynie w ppk powyżej ujścia Strzegomki stężenie tlenu rozpuszczonego odpowiadało normom klasy III. Stężenie związków organicznych utrzymywało się na poziomie klasy II na odcinku powyżej Jarnołtowa, poniżej stwierdzono wzrost wartości do poziomu klasy III. Zasolenie odpowiadało normom klasy I. Stężenia zawiesiny ogólnej znacznie przekraczały dopuszczalne normy, szczególnie na odcinku poniżej Jarnołtowa. Związki biogenne również występowały w ilościach ponadnormatywnych - zadecydowały o tym wysokie stężenia azotu azotynowego na całym badanym odcinku oraz fosforu ogólnego (na odcinku poniżej Jarnołtowa).
Strzegomka charakteryzowała się złą jakością. przekraczały dopuszczalne wartości stężenia związków organicznych i biogennych, zawiesiny oraz miano coli. Zasolenie odpowiadało normom klasy II.
Badania sianu czystości Czarnej Wody wykazały dobre jej natlenienie. Zasolenie utrzymywało się na poziomie klasy I, stężenie związków organicznych - II, miano coli - III. Nie odpowiadało normom stężenie związków biogennych ze względu na duże ilości azotu azotynowego i związków fosforu. W Bystrzycy i jej dopływach stężenia metali ciężkich i detergentów odpowiadały normom klasy I, fenoli - II. Rzeki charakteryzowały się złym stanem sanitarnym.
     Na podstawie badań przeprowadzonych w dniu 30.07.97 (po przejściu fali powodziowej) stwierdzono, że Bystrzyca prowadziła wody dobrze natlenione. Stężenie wskaźników określających zawartość związków organicznych utrzymywało się na poziomie II klasy czystości, zasolenie odpowiadało normom klasy I. Zawiesina występowała w ilościach charakterystycznych dla klasy II i III. W przypadku związków biogennych przekroczenia dopuszczalnych norm miały miejsce jedynie w przypadku azotu azotynowego (NON), przy czym zanotowane wartości nie odbiegały od stwierdzonych w miesiącach ubiegłych. Pozostałe związki biogenne występowały na poziomie klasy I (związki azotu) i II (związki fosforu). Stężenia metali ciężkich, fenoli, detergentów i substancji ekstrahujących się eterem odpowiadały normom klasy I.
Czarna Woda, dopływ Bystrzycy, prowadziła wody zaklasyfikowane do II klasy czystości ze względu na natlenienie, stężenie związków organicznych i fenoli oraz zasolenie. Zawiesina ogólna, detergenty i metale występowały w ilościach charakterystycznych dla klasy I. Stężenia związków azotu odpowiadały normom klasy I (za wyjątkiem azotu azotynowego - NON), związków fosforu - klasy III. Zarówno w Bystrzycy jak i w jej dopływie kilkakrotnie w porównaniu do I połowy roku 1997 podwyższone były wartości miana coli znacznie przekraczające dopuszczalne normy.
Kolejne badania miały miejsce 4.08.97. Wykazały one dobre natlenienie rzeki. Stężenie związków organicznych odpowiadało normom klasy I powyżej Jarnołtowa, poniżej Jarnołtowa nastąpił wzrost stężeń do poziomu klasy II. Zasolenie odpowiadało normom klasy I, jedynie w punkcie ujściowym do Odry stwierdzono klasę II. W przypadku zawiesiny ogólnej następował stopniowy wzrost stężenia od klasy I poniżej zbiornika Mietków do wartości nie odpowiadających normom przy ujściu do Odry. Związki biogenne występowały w ilościach przekraczających dopuszczalne normy ze względu na stężenie azotu azotynowego. Pozostałe biogeny występowały na poziomie klasy I (związki azotu) i II bądź III (związki fosforu). Miano coli nie odpowiadało normom na całej badanej długości rzeki. Czarna Woda była dobrze natleniona, o stężeniu związków organicznych, związków fosforu i zasoleniu na poziomie klasy docelowej (II). Dopuszczalne normy przekroczone były jedynie w przypadku azotu azotynowego. Miano coli odpowiadało normom klasy III.
Strzegomka również prowadziła wody dobrze natlenione, w których stężenie związków organicznych, zasolenie i zawiesina ogólna występowały na poziomie _ klasy II, stężenia związków fosforu - klasy III. Dopuszczalne normy przekroczone były w przypadku azotu azotynowego i miana coli.
     Następne badania miały miejsce w dniu 12.08.97. Rzeka w punkcie pomiarowym poniżej zbiornika Mietków charakteryzowała się dobrą jakością. Większość wskaźników występowała na poziomie klasy I. Normom nie odpowiadało jedynie stężenie azotu azotynowego, fosforu ogólnego i miano coli. Stężenie fosforanów i fenoli odpowiadało normom klasy II. W dalszym biegu rzeki stwierdzono wzrost zawiesiny do poziomu klasy Ii, a następnie klasy III utrzymującej się do ujścia.
Do poziomu klasy II wzrosło również stężenie związków organicznych. Spadło natomiast stężenie fosforu ogólnego (III). Stężenia pozostałych wskaźników kształtowały się na tym samym poziomie.
W Czarnej Wodzie klasie docelowej odpowiadało zasolenie, natlenienie i stężenie związków organicznych, związków fosforu oraz fenoli. Nie odpowiadało normom stężenie azotu azotynowego. Miano coli utrzymywało się na poziomie klasy III.
Strzegomka również prowadziła wody dobrze natlenione, w których stężenie związków organicznych, fenoli i zasolenie występowały na poziomie klasy II, zawiesina - klasy III. Dopuszczalne normy przekroczone były w przypadku azotu azotynowego, związków fosforu i miana coli.
     Badania przeprowadzone w dniu 18.08.97 wykazały dobre natlenienie rzeki i stężenie związków organicznych na poziomie klasy I. Zasolenie odpowiadało normom klasy I na odcinku powyżej Jarnołtowa, poniżej stwierdzono wzrost zasolenia do poziomu klasy II. Zawiesina występowała w ilościach charakterystycznych dla klasy I i II. Stężenie związków fosforu odpowiadało normom klasy I za wyjątkiem azotu azotynowego, którego stężenie przekraczało dopuszczalne normy na całej długości rzeki. Stężenie związków fosforu odpowiadało klasie II powyżej Jarnołtowa, poniżej stwierdzono wzrost do poziomu klasy III. Miano coli nie odpowiadało normom za wyjątkiem ppk poniżej zbiornika Mietków (III).
Czarna Woda prowadziła wody o przekroczonej w stosunku do dopuszczalnych norm zawartości azotu azotynowego oraz bakterii coli. Stężenia pozostałych wskaźników odpowiadały normom klasy docelowej (II) bądź I.
Strzegomka nadal prowadziła wody dobrze natlenione. Przekroczone były dopuszczalne normy azotu azotynowego, fosforu ogólnego i miana coli. Pozostałe wskaźniki występowały na poziomie klasy III (substancje rozpuszczone, fosforany), II (azot ogólny) lub I.
     We wrześniu rzeka Bystrzyca była dobrze natleniona. Związki organiczne występowały w ilościach charakterystycznych dla klasy I za wyjątkiem punktu ujściowego (II). Zasolenie utrzymywało się na poziomie klasy I na odcinku powyżej Jarnołtowa. Na pozostałym odcinku rzeki stężenie odpowiadało normom klasy II. Również w przypadku zawiesiny stwierdzono wzrost stężeń na odcinku poniżej Jarnołtowa (III). W pozostałych ppk stężenie to odpowiadało normom klasy I. Stężenie związków biogennych odpowiadało klasie III w ppk poniżej zbiornika Mietków. W pozostałych punktach przekraczało dopuszczalne normy (ze względu na stężenia azotu azotynowego i związków fosforu). Rzeka Bystrzyca charakteryzowała się złym stanem sanitarnym.
     W wodach Czarnej Wody wystąpiły przekroczenia klasy docelowej w przypadku azotu azotynowego i miana coli. Stężenie związków fosforu odpowiadało klasie III. Stężenia pozostałych wskaźników występowały na poziomie klasy I i II. W badanym miesiącu o stanie czystości Strzegomki zadecydowały ponadnormatywne na całej długości rzeki stężenia związków biogennych oraz miano coli. Rzeka była dobrze natleniona. Stężenie związków organicznych odpowiadało normom klasy II, zasolenie - klasy III (za wyjątkiem punktu ujściowego do Bystrzycy, gdzie przekraczało dopuszczalne normy). Rzeka charakteryzowała się złym stanem sanitarnym. 3
Bystrzyca (poniżej zbiornika Mietków) - zestawienie stężeń wybranych wskaźników w 1996 i 1997 roku
Bystrzyca (ujście do Odry) - zestawienie stężeń wybranych wskaźników w 1996 i 1997 rokuodsłon: 22441
dodał: Piotr Klag | 2004-03-01 | 22:25:51
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2004-08-16  godz. 23:53:55
Modyfikował(a): Piotr Klag dnia: 2004-03-01  godz. 22:27:45

  
Jeżeli Twoim zdaniem ta strona zawiera błędy to kliknij tutaj i powiadom o tym fakcie administratora. Z góry dziękujemy!-reklama-


  strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura     oświata 
Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2003-2012 www.katywroclawskie.com & www.katywroclawskie.gmina.pl
projekt i wykonanie: Klag & C.o.

www.katywroclawskie.com ver. 2.1(build)


Materiały eksploatcyjne do drukarek i kserokopiarek - toner, tusz, głowica, bęben, developer, wywoływacz firm Xerox,Canon, Hewlett Packard - HP, Sharp, Minolta, Panasonic, Lexmark, Brother, Apple, Gestetmer, Lanier, Oki, Samsung, Konica, Kyocera, Mita, Nashuatec, Nec, Ricoh, Toshiba, Utax, Epson, NRG, Rex Rotary