strona główna    aktualności    gospodarka    serwis     przewodnik     sport    Kultura      oświata 

 Forum   CHATroom   startuj z www.katywroclawskie.com  dodaj nas do ulubionych
            CHATroom    Forum 
sobota , 4 lipca 2020 
imieniny:  Malwiny, Aurelina 
http://www.takierzeczy.pl/
- r e k l a m a -
  STRONA GŁÓWNA  PRZEWODNIK  ROZKŁADY JAZDY   tabliczka przystankowa
   MENU
mapa Kątów Wr.
mapa gminy Kąty Wr.
rozkłady jazdy
KĄCIK HISTORYCZNY
MULTIMEDIA
- nowość -
budowle z historią
- aktualizacja -
Gebhard Leberecht von Blücher
ARTYKUŁY
- aktualizacja -
 ZABYTKI   
kościoły
pałace|zamki|ruiny
szlaki rowerowe
szlaki turystyczne
stare mapy regionu
ochrona środowiska
   SONDA
Czy w Kątach Wrocławskich powinna działać całodobowa apteka?
Tak
Nie
 
Oddanych głosów:  1438
pokaż wyniki
   NEWSLETTER
100% informacji o Kątach Wrocławskich w naszym biuletynie. Po prostu musisz go mieć!
Biuletyn już otrzymuje:
1047 osób!
  
  
informacje dodatkowe
archiwum
dział redaguje:
redakcja
UWAGA: kliknij na godzinę odjazdu, żeby zobaczyć szczegóły połączenia.

PRZYSTANEK - STARY DWÓR NŻ
 BĘDKOWICE
700
S
940
CU
950
F
1120
U
1220
U
 
1600
F
1650
U
1753
CU
 BIAŁA
800
F
830
CU
1350
CU
1550
N
1740
CUm
 BIELANY WROCŁAWSKIE SKRZYŻ
508
F
608
F
611
A
648
F
648
CU
 
658
CU
659
Sb
708
Se
713
S
723
FH
 
758
U
828
F
843
S
908
N
908
Fe
 
929
U
958
S
1118
S
1151
La
1258
U
 
1308
N
1322
S
1408
N
1438
L
1438
U
 
1454
SB
1454
Sc
1510
F
1537
A
1558
F
 
1618
F
1633
CU
1658
S
1703
S
1708
N
 
1714
CU
1723
F
1728
S
1738
Nm
1738
F
 
1838
Um
1933
S
2004
Cum
2008
CUm
2030
Un
 
2038
Um
2103
Fm
2133
Um
 CHWAŁKÓW
800
F
830
CU
1350
CU
1550
N
1740
CUm
 CZEREŃCZYCE
549
6U
549
FH
1115
L
1510
A
1629
Fd
 
2005
Un
 DOMASŁAW
1151
La
 GARNCARSKO
600
S
755
S
1023
Sa
1253
S
1350
F
 
1543
F
1828
Fm
 GNIECHOWICE
549
6U
549
FH
600
S
620
F
620
S
 
650
F
700
S
700
F
715
F
730
U
 
755
S
800
F
820
CL
830
S
830
CU
 
840
L
900
F
920
S
940
CU
950
F
 
1000
U
1023
Sa
1023
Sc
1100
U
1115
L
 
1120
U
1130
U
1145
S
1220
U
1230
F
 
1253
S
1350
CU
1350
F
1350
CU
1410
U
 
1430
S
1450
U
1500
S
1510
A
1530
S
 
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
1600
N
 
1620
S
1629
Fd
1650
U
1710
Umf
1725
FH
 
1740
S
1740
CUm
1740
CUm
1750
F
1753
CU
 
1828
Fm
1840
N
1910
Um
1920
Nm
2005
Un
 
2025
Ag
2030
Um
2235
An
2240
Um
 GNIECHOWICE NŻ
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1120
U
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
 
1600
N
1740
CUm
1750
F
1753
CU
1840
N
 
1920
Nm
2030
Um
2240
Um
 GOGOŁÓW
1120
U
1753
CU
 JAGODNIK
1120
U
 KRZYŻOWICE
648
CU
713
S
723
FH
748
Sa
1151
La
 
1454
SB
1537
A
2030
Un
 KRZYŻOWICE SZKOŁA
713
S
 MAŁUSZÓW
508
F
513
Fd
608
F
611
A
648
F
 
648
CU
658
CU
659
Sb
708
Se
713
S
 
723
FH
748
Sa
758
U
828
F
843
S
 
908
N
908
Fe
929
U
958
S
1118
S
 
1151
La
1258
U
1308
N
1322
S
1408
N
 
1438
L
1438
U
1454
SB
1454
Sc
1510
F
 
1537
A
1558
F
1618
F
1633
CU
1658
S
 
1703
S
1708
N
1714
CU
1723
F
1728
S
 
1738
Nm
1738
F
1838
Um
1933
S
2004
Cum
 
2008
CUm
2030
Un
2038
Um
2103
Fm
2133
Um
 MARCINOWICE
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
1600
N
 
1740
CUm
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 MAYSŁAKÓW NŻ
800
F
 MICHAŁOWICE SKRZYŻ NŻ
620
F
650
F
700
S
715
F
730
U
 
800
F
820
CL
830
S
830
CU
900
F
 
920
S
940
CU
950
F
1023
Sa
1100
U
 
1120
U
1145
S
1220
U
1253
S
1350
CU
 
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
1530
S
 
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
1620
S
 
1650
U
1710
Umf
1725
FH
1740
S
1740
CUm
 
1740
CUm
1753
CU
1828
Fm
1910
Um
2025
Ag
 
2235
An
 MIŁOCHÓW
1120
U
 MIROSŁAWICE
600
S
620
F
620
S
650
F
700
S
 
700
F
715
F
730
U
755
S
800
F
 
820
CL
830
S
830
CU
840
L
900
F
 
920
S
940
CU
950
F
1000
U
1023
Sa
 
1023
Sc
1100
U
1120
U
1130
U
1145
S
 
1220
U
1230
F
1253
S
1350
CU
1350
F
 
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
1530
S
 
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
1600
N
 
1620
S
1629
Fd
1650
U
1710
Umf
1725
FH
 
1740
S
1740
CUm
1740
CUm
1750
F
1753
CU
 
1828
Fm
1840
N
1910
Um
1920
Nm
2005
Un
 
2025
Ag
2030
Um
2235
An
2240
Um
 MIROSŁAWICE ZAKŁAD
600
S
620
S
700
F
755
S
840
L
 
1000
U
1130
U
1230
F
1350
F
1600
N
 
1629
Fd
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 MIROSŁAWICZKI NŻ
620
F
650
F
700
S
715
F
730
U
 
820
CL
830
S
900
F
920
S
940
CU
 
950
F
1023
Sa
1100
U
1145
S
1220
U
 
1253
S
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
 
1530
S
1543
F
1545
CL
1600
F
1620
S
 
1650
U
1710
Umf
1725
FH
1740
S
1740
CUm
 
1828
Fm
1910
Um
2025
Ag
2235
An
 OKULICE
620
S
755
S
1023
Sc
1350
F
1629
Fd
 PSZENNO
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
1600
N
 
1740
CUm
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 ROGÓW SOBÓCKI
620
F
650
F
700
S
715
F
730
U
 
800
F
820
CL
830
S
830
CU
900
F
 
920
S
940
CU
950
F
1023
Sa
1100
U
 
1120
U
1145
S
1220
U
1253
S
1350
CU
 
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
1530
S
 
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
1620
S
 
1650
U
1710
Umf
1725
FH
1740
S
1740
CUm
 
1740
CUm
1753
CU
1828
Fm
1910
Um
2025
Ag
 
2235
An
 SADY
800
F
 SIEDLAKOWICE
600
S
620
F
620
S
650
F
700
S
 
700
F
715
F
730
U
755
S
800
F
 
820
CL
830
S
830
CU
840
L
900
F
 
920
S
940
CU
950
F
1000
U
1023
Sa
 
1023
Sc
1100
U
1120
U
1130
U
1145
S
 
1220
U
1230
F
1253
S
1350
CU
1350
F
 
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
1530
S
 
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
1600
N
 
1620
S
1650
U
1710
Umf
1725
FH
1740
S
 
1740
CUm
1740
CUm
1750
F
1753
CU
1828
Fm
 
1840
N
1910
Um
1920
Nm
2025
Ag
2030
Um
 
2240
Um
 SOBÓTKA
620
F
650
F
700
S
715
F
730
U
 
755
S
800
F
820
CL
830
S
830
CU
 
900
F
920
S
940
CU
950
F
1023
Sa
 
1100
U
1120
U
1145
S
1220
U
1253
S
 
1350
CU
1350
CU
1410
U
1450
U
1500
S
 
1530
S
1543
F
1545
CL
1550
N
1600
F
 
1620
S
1650
U
1710
Umf
1725
FH
1740
S
 
1740
CUm
1740
CUm
1753
CU
1828
Fm
1910
Um
 
2025
Ag
2235
An
 SOBÓTKA GÓRKA
620
F
650
F
730
U
755
S
800
F
 
820
CL
830
CU
900
F
920
S
1023
Sa
 
1100
U
1253
S
1350
CU
1350
CU
1410
U
 
1500
S
1543
F
1545
CL
1550
N
1710
Umf
 
1740
S
1740
CUm
1740
CUm
1828
Fm
1910
Um
 
2235
An
 SOBÓTKA PKP NŻ
755
S
1023
Sa
1253
S
1350
F
1543
F
 
1828
Fm
 SOBÓTKA ZACHODNIA
620
F
650
F
730
U
755
S
820
CL
 
900
F
920
S
1023
Sa
1100
U
1253
S
 
1350
F
1410
U
1500
S
1543
F
1545
CL
 
1710
Umf
1740
S
1828
Fm
1910
Um
2235
An
 STRZEGOMIANY
700
S
940
CU
950
F
1120
U
1220
U
 
1600
F
1650
U
1753
CU
 STRZELCE ŚWIDNICKIE
700
F
840
L
1000
U
1130
U
1230
F
 
1600
N
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 SULISTROWICE SKRZYŻ
700
S
940
CU
950
F
1120
U
1220
U
 
1600
F
1650
U
1753
CU
 SULISTROWICZKI
700
S
940
CU
950
F
1120
U
1220
U
 
1600
F
1650
U
1753
CU
 SULISTROWICZKI ZALEW NŻ
700
S
940
CU
950
F
1120
U
1220
U
 
1600
F
1650
U
1753
CU
 SZCZEPANÓW
700
F
840
L
1000
U
1130
U
1230
F
 
1600
N
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 ŚLĘŻA
1120
U
1753
CU
 ŚWIDNICA D.A.
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1120
U
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
 
1600
N
1740
CUm
1750
F
1753
CU
1840
N
 
1920
Nm
2030
Um
2240
Um
 ŚWIDNICA KOPERNIKA NŻ
1120
U
1753
CU
 ŚWIDNICA SZARYCH SZEREGÓW NŻ
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
1600
N
 
1740
CUm
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 ŚWIDNICA WESTERPLATTE NŻ
1120
U
1753
CU
 ŚWIDNICA WROCŁAWSKA NŻ
700
F
800
F
830
CU
840
L
1000
U
 
1130
U
1230
F
1350
CU
1550
N
1600
N
 
1740
CUm
1750
F
1840
N
1920
Nm
2030
Um
 
2240
Um
 TˇPADŁA
1120
U
1753
CU
 TWORZYJANÓW
600
S
700
F
755
S
840
L
1000
U
 
1130
U
1230
F
1350
F
1600
N
1750
F
 
1840
N
1920
Nm
2030
Um
2240
Um
 TYNIC MAŁY
1537
A
 TYNIEC MAŁY
508
F
608
F
611
A
648
F
648
CU
 
658
CU
659
Sb
708
Se
713
S
723
FH
 
758
U
828
F
843
S
908
N
908
Fe
 
929
U
958
S
1118
S
1258
U
1308
N
 
1322
S
1408
N
1438
L
1438
U
1454
SB
 
1454
Sc
1510
F
1558
F
1618
F
1633
CU
 
1658
S
1703
S
1708
N
1714
CU
1723
F